Werken met de basisregistraties? Gebruik de Stelselcatalogus!

Gegevens uit de basisregistraties zijn de spil voor meervoudig gebruik van gegevens binnen de overheid. Door het eenmalig verzamelen van deze gegevens worden niet alleen de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderd, maar worden tegelijkertijd forse kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen voor de overheid zelf gerealiseerd. De Stelselcatalogus geeft inzicht in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld van welke wetgeving de gegevens zijn afgeleid. Met die informatie kunt u bepalen of de gegevens uit de basisregistratie(s) makkelijk zijn in te passen in uw eigen werkprocessen.

De Stelselcatalogus is toegespitst op de volgende doelgroepen:

Direct naar de Stelselcatalogus

Voor een overzicht van de basisregistraties en de verbindingen daartussen zie Stelselplaat.

De Stelselcatalogus bevat actuele informatie over begrippen en gegevens uit de volgende basisregistraties:

  • Basisregistratie Personen (BRP)
  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Nieuw Handelsregister (NHR)
  • Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Basisregistratie Topografie (BRT)
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • Basisregistratie Voertuigen (BRV)
  • Basisregistratie Inkomen (BRI)
  • Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)