Authentieke gegevens

Basisregistraties bevatten authentieke en niet authentieke gegevens. Authentieke gegevens moeten worden gebruikt door alle organisaties met een publiekrechtelijke taak. Voor niet-authentieke gegevens is gebruik wenselijk. In de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens van de basisregistratie authentiek zijn. Ook kan een gegeven authentiek zijn doordat het via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) als zodanig wordt aangemerkt. De Stelselcatalogus is in ontwikkeling. Via onderstaande link is het overzicht van authentieke gegevens te bereiken.

Klik hier om naar het overzicht van authentieke gegevens te gaan.