Begrippen en gegevens vergelijken

In de Stelselcatalogus worden de in wetten en (basis)registraties opgenomen begrippen in onderlinge samenhang vastgelegd. De Stelselcatalogus ondersteunt daarbij overheidsbreed verschillende doelgroepen zoals beleidsadviseurs, wetgevingsjuristen, uitvoerenden en informatici. Om het uitgangspunt van eenmalig aanleveren, meervoudig gebruik zo breed mogelijk ingang te doen vinden, is nodig dat in wetgeving waarin gegevensuitwisseling met de overheid aan de orde is, zoveel mogelijk wordt verwezen naar of aangesloten bij begrippen uit de basisregistraties. De Stelselcatalogus is in ontwikkeling. De informatie is tijdelijk via onderstaande link te bereiken.

Klik hier om begrippen en gegevens te vergelijken.