Federatief model

De Stelselcatalogus is gebaseerd op het federatief model. 'Federatief' wil zeggen dat de beheerders van de basisregistraties met elkaar verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de Stelselcatalogus. De beheerders hebben afspraken gemaakt over de aanlevering, de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en de actualiteit van de gegevens in de Stelselcatalogus. De informatie over begrippen en gegevens in de Stelselcatalogus wordt beheerd door de beheerders van de basisregistraties. Dit betekent:

  • De beheerders maken inzichtelijk hoe overheidsbrede begrippen zijn verwerkt binnen de eigen registratie en gegevens.
  • De beheerders leveren de overeengekomen gegevens en begrippen aan op basis van hun eigen basisregistratie.
  • De beheerders zijn verantwoordelijk voor de actualiteit en kwaliteit van deze gegevens en begrippen.
  • Daar waar mogelijk en relevant wordt de relatie gelegd met wet- en regelgeving.

De Stelselcatalogus bevat hierdoor de bundeling van de door de beheerders van de basisregistraties aangeleverde feiten en gegevens en geeft zodoende de feitelijke situatie weer zoals actueel binnen het informatiekundige landschap van het Stelsel. De Stelselcatalogus wordt alleen nog maar gevuld met gegevens die direct voorkomen in de betreffende basisregistratie en metagegevens over die gegevens of overkoepelende begrippen die belangrijk genoeg worden gevonden om ook in de Stelselcatalogus op te nemen (inkomen, perceel, huishouden, partner, etc.) met hun metagegevens.