Gebruikershandleiding

Deze handleiding helpt u bij het zoeken van informatie over de begrippen en gegevens in de Stelselcatalogus.

Gerelateerde informatie

Hier vindt u verwijzingen naar de volgende gerelateerde informatie over de Stelselcatalogus:

Praat mee in de community

Praat mee over uw visie, kennis en ervaringen met het gebruik van begrippen en gegevens uit de basisregistraties in de Linkedin-groep Stelsel van Basisregistraties.

Functies

De Stelselcatalogus bestaat uit 5 gebruiksfuncties, te weten:

  1. Het Stelsel in één oogopslag (Interactieve Stelselplaat)
  2. Begrippen en gegevens vergelijken
  3. Overzicht authentieke gegevens
  4. Stelselcatalogus als Linked Open Data
  5. Begrippen en gegevens zoeken

Onderstaand volgt per functie een beschrijving.

1. Het Stelsel in één oogopslag

Het Stelsel bestaat uit verschillende basisregistraties. Deze hebben onderling meer dan 20 verbindingen. In de Interactieve Stelselplaat ziet u een overzicht  van de basisregistraties en de verbindingen daartussen.

Vanuit de Interactieve Stelselplaat kunt u filteren op begrippen. Wanneer u dit doet, toont de Stelselplaat de basisregistraties die het gekozen begrip bevatten.

Ook kunt u per basisregistratie de begrippen en gegevens raadplegen. Klik in de Interactieve Stelselplaat op een basisregistratie waarover u meer informatie wilt. Het tabblad “Begrippen” geeft u een overzicht van de begrippen die in de betreffende basisregistratie voorkomen. Het tabblad “Gegevens” geeft een overzicht van alle authentieke en niet-authentieke gegevens in de betreffende basisregistratie. Via het tabblad “Zie ook…” zijn verwijzingen naar gerelateerde wetgeving, de gegevenscatalogus (pdf) en de website van de basisregistratie beschikbaar. Ook kunt u meer informatie over rollen, producten en diensten en aansluiten van de betreffende basisregistratie raadplegen via de vogelvluchtpagina.

2. Begrippen en gegevens vergelijken

In de Stelselcatalogus worden de in wetten en (basis)registraties opgenomen begrippen in onderlinge samenhang vastgelegd. De Stelselcatalogus ondersteunt daarbij overheidsbreed verschillende doelgroepen zoals beleidsadviseurs, wetgevingsjuristen, uitvoerende medewerkers en informatici. De Stelselcatalogus biedt ook mogelijkheden om de veelal complexe analyses bij het harmoniseren en vereenvoudigen van regelingen en het standaardiseren van begrippen te ondersteunen. In de Stelselcatalogus zijn 10 overheidsbrede begrippen opgenomen.

  • Overzicht begrippen in Stelselcatalogus

Hier treft u een overzicht van de begrippen die in de Stelselcatalogus zijn opgenomen. Door op een begrip te klikken wordt een overzicht van alle basisregistraties die het begrip bevatten getoond. Via de knop vergelijken krijgt u een overzicht van de wijze waarop het gevraagde begrip is geïmplementeerd in de basisregistraties.

  • Introductie voor vergelijken

Dit overzicht toont de wijze waarop het gevraagde begrip is geïmplementeerd in de basisregistraties. Wilt u de detailgegevens weten? Vink dan één of meer voorkomens van het begrip aan en druk op de knop "vergelijken". Wilt u alleen de authentieke gegevens zien? Vink dan het vakje "authentieke gegevens" aan.

De Stelselcatalogus toont de vergelijking van de door u gevraagde voorkomens van het begrip. Indien er authentieke voorkomens zijn, worden deze in een gearceerde box getoond. Wilt u meer gedetailleerde informatie of bent u op zoek naar de onderliggende gegevens, druk dan op 'Toon details'. Bij voorkomens van begrippen in de basisregistratie BRK, is het mogelijk om via de link "Gerelateerde kadastrale informatie" meer informatie over het betreffende begrip te raadplegen.

3. Overzicht authentieke gegevens

Basisregistraties bevatten authentieke gegevens en niet-authentieke gegevens. Authentieke gegevens moeten worden gebruikt door alle organisaties met een publiekrechtelijke taak. Voor niet-authentieke gegevens is gebruik wenselijk. In de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens van de basisregistratie authentiek zijn. Ook kan een gegeven authentiek zijn doordat het via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) als zodanig wordt aangemerkt. De authentieke gegevens in de basisregistraties zijn van hoogwaardige kwaliteit zodat deze zonder nader onderzoek bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken te gebruiken zijn. Het overzicht toont de gegevens die als authentiek zijn gedefinieerd. Door op een gegeven te klikken wordt detailinformatie over het gegeven getoond. Tevens is het mogelijk om gerelateerde wet- en regelgeving te raadplegen. Voor authentieke gegevens in de basisregistratie BRK kunt u via de link "Gerelateerde kadastrale informatie" aanvullende informatie over het authentieke gegeven raadplegen.

4. Stelselcatalogus als Linked Open Data

De Stelselcatalogus is ook als Linked Open Data beschikbaar. Met deze dataset kunt u rechtstreeks gegevens uit de Stelselcatalogus linken aan uw eigen werkprocessen, vanuit applicaties waarmee u werkt. Heeft u hieraan behoefte, vraag uw gegevensarchitect dan eens naar de mogelijkheden.

5. Begrippen en gegevens zoeken

Wilt u direct naar een begrip of gegeven zoeken in de Stelselcatalogus dan kan dat via de functie 'begrippen en gegevens zoeken'. Vul hiervoor het door u gezochte begrip of gegeven in. Door het aanvinken van het vakje "authentiek" kiest u ervoor om alleen op authentieke gegevens te zoeken. Indien het door u gezochte begrip of gegeven niet in de Stelselcatalogus is opgenomen, wordt u doorverwezen naar de catalogus van de basisregistratie. Hierin vindt u gedetailleerde informatie over het begrip of gegeven.