Metadata

De Stelselcatalogus bevat de volgende metadata:

 • Naam: De benaming die door een basisregistratie binnen het eigen domein voor een begrip of gegevenssoort wordt gebruikt.
 • Definitie: De betekenis die door de basisregistratie voor dit begrip of gegevenssoort wordt gehanteerd.
 • Toelichting: De door de basisregistratie aangeduide verheldering of verduidelijking van de door de basisregistratie gehanteerde definitie.
 • Populatie: De beschrijving van de verzameling objecten die in de registratie is opgenomen.
 • Herkomst: De activiteit of gebeurtenis van waaruit de gegevens worden verkregen of ingewonnen (Waar komt het vandaan? Bijvoorbeeld door eigen inwinning of door overname uit andere basisregistratie).
 • Relatie: De verbanden of relaties die het begrip of gegevenssoort heeft met andere begrippen of gegevenssoorten (binnen de basisregistratie).
 • Wetgeving: De door de basisregistratie aangeduide verwijzing naar de wetgeving (incl. authentieke grondslag) waarin is vastgelegd dat dit begrip/ gegevenssoort geregistreerd en beheerd moet worden door de basisregistratie.
 • Authentiek: De door de basisregistratie aangeduide aanduiding dat een begrip of gegevenssoort bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt of als authentiek uit andere bron wordt aangemerkt.
 • Eigenaar: De partij die wordt aangesproken op de inhoud en de kwaliteit van het begrip of gegevenssoort.
 • Kwaliteit: De door de basisregistratie aangeduide mate waarin het begrip of gegevenssoort volledig, juist, actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is.
 • Toegankelijkheid: Toegankelijkheid zegt iets over de wijze waarop een gegeven uit een basisregistratie beschikbaar is. Een gegeven kan openbaar of via autorisatie beschikbaar zijn.
 • Gebruiksvoorwaarden: Gebruiksvoorwaarden betreft de voorwaarden, toepassingsreikwijdte en clausules waaronder een gegeven gebruikt mag en kan worden.

De wijze waarop de hierboven beschreven metagegevens aangeleverd moeten worden, is beschreven in het document Handreiking uniforme gegevenslevering (PDF | 73 kB).