Stelselcatalogus voor beleid en wetgeving

Aansluiten op de basisregistraties in wetgeving

De overheid vraagt van burgers, bedrijven en instellingen geen gegevens waarover zij al beschikt. Om dit uitgangspunt in de praktijk te realiseren is een Stelsel van Basisregistraties ingericht, waarin basisgegevens zijn opgenomen die nodig zijn voor het uitvoeren van verschillende (beslis)processen van overheidsorganisaties. Een deel van de gegevens in die basisregistraties is aangemerkt als 'authentiek'. Dat wil zeggen dat een overheidsorganisatie in beginsel kan uitgaan van de juistheid van het gegeven en in beginsel verplicht is dit te gebruiken bij de uitvoering van zijn taken.

Om het uitgangspunt van 'eenmalige registratie, meervoudig gebruik' zo breed mogelijk ingang te doen vinden, zegt Aanwijzing 161 voor de regelgeving dat waar gegevensuitwisseling met de overheid aan de orde is, zoveel mogelijk wordt verwezen naar of aangesloten bij reeds bestaande begrippen uit de basisregistraties.

De Stelselcatalogus kan hierbij helpen, want ze geeft inzicht in de beschikbare authentieke gegevens uit de basisregistraties. Bij de definitie van een authentiek gegeven wordt verwezen naar de onderliggende wet- en regelgeving.

De Stelselcatalogus biedt 4 ingangen ten aanzien van de authentieke gegevens:

  1. De Interactieve Stelselplaat
  2. Het overzicht van authentieke gegevens per basisregistratie
  3. Het zoeken naar gegevens
  4. Het tonen van verwante gegevens via de lijst met generieke begrippen

De Interactieve Stelselplaat

De Interactieve Stelselplaat toont alle (toekomstige) basisregistraties en hun onderlinge verbanden. Door op een basisregistratie in de Stelselplaat te klikken kunt u (onder meer) inzicht krijgen in de authentieke gegevens.

Het overzicht van authentieke gegevens per basisregistratie

Bekijk per basisregistratie de authentieke gegevens.

Het zoeken naar gegevens

Via zoeken kunt u zoeken naar authentieke gegevens. Dit is vooral handig als u al precies de naam kent van het gegeven dat u zoekt. Let erop dat het vinkje 'Authentiek' aan staat.

Het tonen van verwante gegevens via de lijst met generieke begrippen

Authentieke gegevens zijn uniek. Maar kunnen natuurlijk wel verwant zijn. Zoekt u bijvoorbeeld 'iets met adressen’, zoek dan in Toon verwante gegevens naar het begrip 'Adres' en klik vervolgens op 'Vergelijken' om de gegevens naast elkaar te zetten. Let er wel op dat in de volgende pagina het vinkje 'Authentiek' aan staat.