Veelgestelde vragen

  • Waarom zijn de in de Stelselcatalogus gedefinieerde begrippen door basisregistraties verschillend geïmplementeerd?

Iedere basisregistratie is verantwoordelijk voor zijn eigen uitvoeringsdomein. De dynamiek in dat domein zorgt ervoor dat  een basisregistratie op een specifieke en genuanceerde wijze kijkt naar haar uitvoeringsdomein. De implementatie van het begrip maakt dat duidelijk. De Stelselcatalogus 2.0 werkt op basis van het federatieve concept en maakt per basisregistratie deze implementatie (gestolde werkelijkheid) inzichtelijk.

  • Waarom bevat de Stelselcatalogus niet alle gegevens in de basisregistraties?

De Stelselcatalogus wordt alleen nog maar gevuld met (authentieke) gegevens, begrippen en feiten die bijdragen aan de gebruikswaarde van de Stelselcatalogus zoals gevraagd door de afnemers en passend binnen de aangescherpte doelstelling. Dit betekent dat de Stelselcatalogus een realistisch beeld geeft van de beschikbare (authentieke) gegevens en begrippen bij de basisregistraties. Voor de overige gegevens verwijst de Stelselcatalogus door naar de (gegevens)catalogus van de desbetreffende basisregistratie.

  • Waar kan ik vinden welke gegevens een basisregistratie omvat?

De Stelselcatalogus geeft gebruikers, afnemers, leveranciers en anderen een integraal beeld van de beschikbare gegevens en begrippen van alle basisregistraties binnen het Stelsel van Basisregistraties en hun betekenis. Op basis daarvan kunnen gebruikers van de Stelselcatalogus zich een gefundeerde mening vormen over de bruikbaarheid van de basisregistraties binnen hun eigen werkprocessen.

De Stelselcatalogus maakt ook gebruik van de Interactieve Stelselplaat voor het zichtbaar maken van de gegevens en de verbindingen. Wanneer u op een basisregistratie klikt in de Stelselplaat, ziet u bij het tabblad ‘Zie ook’ o.a. ook een link naar de Catalogus van een bepaalde basisregistratie.

Staat uw vraag er niet bij? Kijk eens bij de meldingen, die zijn aangedragen door personen die zich bezighouden met het Stelsel van Basisregistraties.

Heeft u zelf een melding over de Stelselcatalogus, neem dan contact op met het servicecentrum van Logius.