Zoeken

  • Registratie
  • Begrip
  • Gegevenselement

De Stelselcatalogus

Het hart van de gegevensvoorziening van de Nederlandse overheid bestaat uit de gegevens in de basisregistraties. Overheden zijn verplicht de gegevens uit deze basisregistraties te gebruiken in hun processen. Daarnaast maken zij in hun processen gebruik van gegevens uit andere soorten registraties.

De Stelselcatalogus biedt een overzicht van de opgenomen gegevens in zowel basisregistraties als andere registraties. Daarnaast geeft het inzicht in de betekenis van de gegevens en hoe ze met elkaar verbonden zijn.

Deze informatie helpt onder andere wetgevingsjuristen om invulling te geven aan het verplichte gebruik van bepaalde gegevens, informatiemanagers om de voor hen benodigde informatie te vinden en burgers bij het inzien welke gegevens bij welke overheidsorganisatie beschikbaar zijn.
Door te filteren op registraties ziet u alleen de gegevens uit de door u geselecteerde registraties. U selecteert een registratie door het selectievakje voor de naam van de gewenste registratie aan te vinken. Selecteert u geen enkele registratie, dan ziet u gegevens uit alle registraties.
Door te filteren op authentieke gegevens ziet u alleen de gegevens in de Stelselcatalogus die bij wet authentiek zijn.
Alleen Authentiek
Door te filteren op soort gegevens ziet u alleen het soort gegevens dat door u geselecteerd is. U kunt hier filteren op ‘begrippen’ (entiteiten of dingen/personen) en ‘gegevenselementen’ (attributen).

Voorbeeld: een ‘woonplaats’ is een begrip; de ‘woonplaatsnaam’ is een gegevenselement dat hoort bij ‘woonplaats’.

Selecteert u geen soort gegeven dan vindt u zowel begrippen als gegevenselementen.
Gegevenselementen
Begrippen