Clusterbegrip   Exporteerbaar

Label
Exporteerbaar
PrefLabel
Exporteerbaar
Definitie
De term exporteerbaar ontstaat op het moment dat een burger/bedrijf verhuist naar het buitenland en gebruik wil maken van regelingen en/of uitkeringen. Zo zijn niet alle regelingen en uitkeringen exporteerbaar. Iemand kan bijvoorbeeld alleen bijstand krijgen als hij in Nederland woont.