Clusterbegrip   Inkomen

Label
Inkomen
PrefLabel
Inkomen
Definitie
Inkomen is het bedrag dat gedurende een bepaalde periode door een natuurlijk persoon wordt ontvangen uit verschillende bronnen.
Begrippen