Clusterbegrip   Kind

Label
Kind
PrefLabel
Kind
Definitie
In het Verdrag inzake de rechten van het kind wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.
Semantische relaties
Begrippen