Clusterbegrip   Leefvorm

Label
Leefvorm
PrefLabel
Leefvorm
Definitie
Onder een Leefvorm/huishouden wordt verstaan (het reilen en zeilen van) een woongemeenschap of huisgezin. Bij diverse onderdelen van de sociale zekerheid in Nederland kan een gezamenlijke huishouding de uitkering verlagen of verhogen.