Clusterbegrip   NatuurlijkPersoon

Label
NatuurlijkPersoon
PrefLabel
NatuurlijkPersoon
Definitie
NatuurlijkPersoon is een mens van vlees en bloed die rechten en plichten kan hebben.