Clusterbegrip   Organisatie

Label
Organisatie
PrefLabel
Organisatie
Definitie
Organisatie is een entiteit die net als een natuurlijk persoon rechten en plichten heeft.