Clusterbegrip   Perceel

Label
Perceel
PrefLabel
Perceel
Definitie
Een perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelfde eigendomsrecht heeft.