Clusterbegrip   Terrein

Label
Terrein
PrefLabel
Terrein
Definitie
Terrein is een begrensd stuk grond.