Clusterbegrip   Woonland

Label
Woonland
PrefLabel
Woonland
Definitie
De term woonland is van toepassing bij een persoon die in een ander land woont (het woonland) dan dat het werkt/studeert/etc. en regelmatig naar het woonland terugkeert. Voorkomens zijn buitenlandse studenten, pensionado’s, grensarbeiders, etc.
Begrippen