Directe Links LOD Server Stelselcatalogus

Hieronder treft u de directe links naar de registraties en clusterbegrippen.

Catalogus

Basisregistratie: Link:
Basisregistratie Personen (BRP) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRP
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BAG
Handelsregister (HR) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/HR
Basisregistratie Kadaster (BRK) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRK
Basisregistratie Topografie (BRT) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRT
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BGT
Basisregistratie Voertuigen (BRV) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRV
Basisregistratie Inkomen (BRI) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRI
Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/WOZ
Basisregistratie Ondergrond (BRO) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRO


Registratie (overig): Link:
Centrale Organisatie-identificatienummer Raadpleegvoorziening (COR) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/COR
Polisadministratie https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Polis
Register Banken https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Banken
Register Depositogarantiestelsel https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Depositogarantiestelsel
Register Pensioenfondsen https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Pensioenfondsen
Register Verzekeraars https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Verzekeraars


Clusterbegrippen

Clusterbegrip: Link:
Adres https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Adres
Afbouwpercentage https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Afbouwpercentage
Buitenland https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Buitenland
Exporteerbaar https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Exporteerbaar
Inkomen https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Inkomen
Inkomenstijdvak https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Inkomenstijdvak
Kind https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Kind
Leefvorm https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Leefvorm
Natuurlijk Persoon https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Natuurlijk_Persoon
Ouder https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Ouder
Partner https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Partner
Perceel https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Perceel
Vermogen https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Vermogen
Woonland https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Woonland