Directe Links LOD Server Stelselcatalogus

Hieronder treft u de directe links naar de registraties en clusterbegrippen.

Catalogus

Basisregistratie: Link:
Basisregistratie Personen (BRP) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRP
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BAG
Handelsregister (HR) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/HR
Basisregistratie Kadaster (BRK) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRK
Basisregistratie Topografie (BRT) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRT
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BGT
Basisregistratie Voertuigen (BRV) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRV
Basisregistratie Inkomen (BRI) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRI
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/WOZ
Basisregistratie Ondergrond (BRO) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/BRO


Registratie (overig): Link:
Centrale Organisatie-identificatienummer Raadpleegvoorziening (COR) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/COR
Register Polisadministratie https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Polis
Register Banken https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Banken
Register Depositogarantiestelsel https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Depositogarantiestelsel
Register Pensioenfondsen https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Pensioenfondsen
Register Verzekeraars https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/Verzekeraars
Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS) https://opendata.stelselcatalogus.nl/id/registratie/LADIS


Clusterbegrippen

Clusterbegrip: Link:
Aansprakelijkheid https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Aansprakelijkheid
Adres https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Adres
Bouwwerk https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Bouwwerk
Inkomen https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Inkomen
Locatie https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Locatie
NatuurlijkPersoon https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/NatuurlijkPersoon
Omzet https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Omzet
Ondergrond https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Ondergrond
OnroerendeZaak https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/OnroerendeZaak
Organisatie https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Organisatie
RoerendeZaak https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/RoerendeZaak
Terrein https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Terrein
Vestiging https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Vestiging
Water https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Water
Weg https://opendata.stelselcatalogus.nl/ontologie/id/clusterbegrip/Weg