Federatief model

De Stelselcatalogus is gebaseerd op een federatief model. 'Federatief' wil zeggen dat de beheerders van de registraties met elkaar verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de Stelselcatalogus. De beheerders hebben afspraken gemaakt over de aanlevering, de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en de actualiteit van de gegevens in de Stelselcatalogus. De informatie over begrippen en gegevens in de Stelselcatalogus wordt beheerd door de beheerders van de registraties. Dit betekent:
  • De beheerders maken inzichtelijk hoe overheidsbrede begrippen zijn verwerkt binnen de eigen registratie en gegevens.
  • De beheerders leveren de overeengekomen gegevens en begrippen aan op basis van hun eigen registratie.
  • De beheerders zijn verantwoordelijk voor de actualiteit en kwaliteit van deze gegevens en begrippen.
  • Daar waar mogelijk en relevant worden relaties gelegd met wet- en regelgeving en met gegevens uit andere registraties.
De Stelselcatalogus bevat hierdoor de bundeling van de door de beheerders van de registraties aangeleverde feiten en gegevens en geeft zodoende de feitelijke situatie weer zoals actueel binnen het informatiekundige landschap van Overheidsgegevens.