Gebruikershandleiding Stelselcatalogus 3.0

Deze handleiding helpt u bij het zoeken van informatie over de begrippen en gegevenselementen in de Stelselcatalogus.

Functionaliteiten:

De Stelselcatalogus bevat vier gebruiksfunctionaliteiten, te weten:
 1. Zoekfunctionaliteit
 2. Overzichtsfunctionaliteit
 3. Vergelijkfunctionaliteit
 4. Filterfunctionaliteit
Onderstaand volgt per gebruiksfunctionaliteit een beschrijving.
 1. Zoekfunctionaliteit
  Door middel van het invoeren van een zoekopdracht in de zoekbalk zoekt u naar gegevens in de Stelselcatalogus. De gegevens in de Stelselcatalogus bestaan uit begrippen en gegevenselementen.

  Zoekresultaten verschijnen zodra u twee of meer letters heeft ingevoerd in de zoekbalk. Hierbij worden zoekresultaten uit basisregistraties als eerste getoond. Wanneer een zoekresultaat betrekking heeft op een gegevenselement wordt standaard ook het bovenliggende begrip getoond waartoe het gegevenselement behoort. In het geval dat uw zoekopdracht volledig overeenkomt met een bepaald gegeven in de Stelselcatalogus dan wordt dit gegeven apart uitgelicht en als eerste zoekresultaat direct onder de zoekbalk getoond.
 2. Overzichtsfunctionaliteit
  Door middel van de overzichtsfunctionaliteit krijgt u inzicht en overzicht van de registraties die zijn opgenomen in de Stelselcatalogus. U ziet in één oog opslag welke registraties zijn opgenomen in de Stelselcatalogus en welke gegevens onderdeel zijn van een bepaalde registratie.

  De registraties zijn onderverdeeld in twee groepen: “basisregistraties” en “overige registraties”. U ziet naast de naam van elke registratie tussen haakjes een getal staan. Dit getal geeft het aantal gegevens weer dat is opgenomen in deze registratie

  Indien u wilt zien welke gegevens zijn opgenomen in een bepaalde registratie dan klikt u op de naam van deze registratie. De registratie ‘opent’ zich vervolgens en u krijgt dan de begrippen en de onderliggende gegevenselementen te zien van deze registratie inclusief de definitie van deze gegevens
 3. Vergelijkfunctionaliteit
  Door middel van het toevoegen van gegevens aan de vergelijker kunt u deze gegevens naast elkaar met elkaar vergelijken.

  U kunt gegevens toevoegen aan de vergelijker door een zoekterm in te voeren in de zoekbalk en vervolgens een aantal van de gegenereerde zoekresultaten te selecteren. Dit doet u door de selectievakjes voor de gewenste resultaten op deze pagina’s aan te vinken en vervolgens op de knop “Vergelijken” te klikken. Zodra u een gegeven selecteert verschijnen de knoppen: “Selecties ongedaan maken” en “Vergelijken” op de pagina en ziet u bovenin het scherm een pop-up verschijnen bij het tabblad “Vergelijken”. Hierin wordt het aantal gegevens getoond dat in de vergelijker zit. Door op de knop “Selecties ongedaan maken” te klikken worden alle geselecteerde gegevens uit de vergelijker gehaald. Indien u slechts een beperkt aantal gegevens uit de vergelijker wilt verwijderen kunt u dit doen door in de vergelijker op het kruisje te drukken dat rechts naast de naam van elk toegevoegd gegeven staat.
 4. Filterfunctionaliteit
  Door middel van de filterfunctionaliteit kunt u uw zoekopdracht (of de getoonde resultaten) beperken en zo sneller de gegevens vinden waarin u bent geïnteresseerd.

  U kunt filteren op: één of meerdere specifieke registraties, authentieke gegevens, soort gegevens en (via de zoekfunctionaliteit) op tekst. De filters stelt u in door de selectievakjes van de gewenste filteropties aan te vinken.

  Indien u echter voor een bepaald filter geen enkele selectie maakt dan gaat de Stelselcatalogus hiermee om alsof voor dit filter alle selectievakjes zijn geselecteerd. Er vindt voor dit filter dan geen filtering plaats.

  Standaard zijn de selectievakjes van de filters in de Stelselcatalogus niet geselecteerd.