Gebruikersvoorwaarden

De content van deze website wordt beheerd door Logius. Logius streeft ernaar dat de informatie in de Stelselcatalogus volledig, actueel en goed toegankelijk is.

De informatie die in de Stelselcatalogus wordt aangeboden is afkomstig van andere (overheids)organisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. In het algemeen geldt dat er veel zorg en aandacht is voor de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden, maar dat deze desondanks nooit geheel vrij is van gebreken. Houd hier rekening mee. Als de informatie essentieel voor u is, dient u deze bij de verantwoordelijke instantie te verifiëren.

Komt u in de Stelselcatalogus informatie tegen die volgens u onjuist is, dan kunt u dat laten weten aan het servicecentrum van Logius . Dit formulier kunt u ook gebruiken als u een suggestie of een vraag over de werking van de Stelselcatalogus hebt.

Privacystatement Logius
Persoonsgegevens die via het contactformulier worden verzameld, gebruikt Logius alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Het privacystatement van Logius is in te zien op de website van Logius .

Inhoud van de Stelselscatalogus: Copyright
Op de inhoud van de Stelselcatalogus is (conform de voorwaarden van Digitaleoverheid.nl) de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van de Stelselcatalogus is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Voorwaarden open source versie: "Open source software gegevenscatalogus"

Naast de ontsluiting van de Stelselcatalogus via Digitaleoverheid.nl wordt de Stelselcatalogus ook platformonafhankelijk aangeboden: als open source variant. Op de open source versie van de Stelselcatalogus, de "Open source software gegevenscatalogus", is de BSD2-licentie van toepassing.

De "Open source software gegevenscatalogus" is voor iedereen beschikbaar. Een ieder is vrij om er mee te doen wat hij wil en zelf door te ontwikkelen met deze software. Echter, na aanpassingen en/of uitbreidingen in de broncode mag de naam Stelselcatalogus niet meer gebruikt worden.

Wanneer aanpassingen en/of uitbreidingen in de broncode worden aangebracht, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het vermelden van de licenties van de door hem gebruikte libraries.