Metadata

Op de “Vergelijken-” en “Detailpagina” van de Stelselcatalogus wordt de metadata van gegevens getoond. De Stelselcatalogus bevat de volgende metadata:
 • Registratie(naam): De volledige naam van de registratie waar de geleverde gegevens deel van uitmaken.
 • Begrip(naam): De benaming die door een registratie binnen het eigen domein voor een begrip of gegevenselement wordt gebruikt.
 • Gegevenselement(naam): De benaming die door een registratie binnen het eigen domein voor een begrip of gegevenselement wordt gebruikt.
 • Definitie: De betekenis die door de registratie voor dit begrip of gegevenselement wordt gehanteerd.
 • Toelichting: De door de registratie aangeduide verheldering of verduidelijking van de door de registratie gehanteerde definitie.
 • Authentiek: De aanduiding door de (basis)registratie of een gegeven bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt binnen deze registratie.
 • Wetgeving: De door de registratie aangeduide verwijzing naar de wetgeving (inclusief authentieke grondslag) waarin is vastgelegd dat dit gegeven moet worden geregistreerd en beheerd door de registratie.
 • Bovenliggend begrip: Het begrip waarvan een bepaald gegevenselement onderdeel is.
 • Onderliggende gegevenselementen: De gegevenselementen die onderliggend zijn aan een bepaald begrip.
 • Eigenaar: De organisatie die verantwoordelijk is voor de inhoud en de kwaliteit van het begrip of gegevenselement.
 • Relaties: De verbanden die het begrip of gegevenselement heeft met andere begrippen of gegevenselementen.
 • Herkomst: De activiteit/gebeurtenis waar de gegevens worden verkregen/ingewonnen.
 • Populatie: De beschrijving van de groep waarop het begrip/gegevenselement uit een registratie betrekking heeft.
 • Kwaliteit: De door de registratie aangeduide mate waarin het begrip of gegevenselement volledig, juist, actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is.
 • Toegankelijkheid: zegt iets over de wijze waarop een gegeven uit een registratie beschikbaar is. Een gegeven kan openbaar of via autorisatie beschikbaar zijn.
 • Gebruikersvoorwaarden: Gebruiksvoorwaarden zijn de voorwaarden, toepassingsreikwijdte en clausules waaronder een gegeven mag en kan worden gebruikt.