Relatie met wet- en regelgeving

Om e-overheidsdoelstellingen te kunnen realiseren op het gebied van 'eenmalige registratie, meervoudig gebruik' van gegevens, is het nodig dat in (nieuwe) wetgeving zoveel mogelijk wordt aangesloten op reeds bestaande begrippen uit het Stelsel van Basisregistraties. In dit licht is in de loop van 2011 in de 'Aanwijzing 161 voor de regelgeving' een bepaling opgenomen die het zoveel mogelijk aansluiten op begrippen in de basisregistraties voorschrijft, met verwijzing naar de Stelselcatalogus als bron voor deze begrippen. De Stelselcatalogus vervult hiermee een brugfunctie tussen de wereld van de informatici en de wetgevingsjuristen. Door binnen zowel het wetgevings- als het informatiekundig perspectief de verwijzing en de afleiding van de wet centraal te stellen is het mogelijk deze beide werelden met elkaar in verband te brengen. Hiermee ontstaat transparantie van gegevens en begrippen. De Stelselcatalogus werkt hiervoor samen met het project Linked Data Overheid (LiDO) van het Kenniscentrum Officiƫle Overheids Publicaties (KOOP).