Registraties

  • Registratie
  • Begrip
  • Gegevenselement

Door te filteren op registraties ziet u alleen de gegevens uit de door u geselecteerde registraties. U selecteert een registratie door het selectievakje voor de naam van de gewenste registratie aan te vinken. Selecteert u geen enkele registratie, dan ziet u gegevens uit alle registraties.
Door te filteren op authentieke gegevens ziet u alleen de gegevens in de Stelselcatalogus die bij wet authentiek zijn.
Alleen Authentiek
Door te filteren op soort gegevens ziet u alleen het soort gegevens dat door u geselecteerd is. U kunt hier filteren op ‘begrippen’ (entiteiten of dingen/personen) en ‘gegevenselementen’ (attributen).

Voorbeeld: een ‘woonplaats’ is een begrip; de ‘woonplaatsnaam’ is een gegevenselement dat hoort bij ‘woonplaats’.

Selecteert u geen soort gegeven dan vindt u zowel begrippen als gegevenselementen.
Gegevenselementen
Begrippen