Registratie    Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Gegevens over de registratie
Registratienaam
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Registratietype
Basisregistratie
Registratielabel
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Voorkeursnaam
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Toelichting
De Basisregistratie Adressen kan worden beschouwd als een overzichtstabel van alle officiële adressen die binnen de Nederlandse overheid (mogen) worden gebruikt. Op deze wijze kunnen ook knelpunten bij het koppelen van registraties worden voorkomen die het gevolg zijn van de schrijfwijze. In de Basisregistratie Adressen worden drie objecten geregistreerd die gezamenlijk een adres vormen: Woonplaats, Nummeraanduiding, Openbare ruimte. Adressen worden daarbij aangemerkt als een vereenvoudigde officiële naamgeving van een beperkt aantal objecten. Officiële adressen kunnen alleen worden toegekend aan de drie adresseerbare objectypen: Verblijfsobject, Ligplaats en Standplaats. In de Basisregistratie Gebouwen worden alle met "gebouwen" samenhangende objecten geregistreerd. De registratie is dus een objectenregistratie. Dit betekent dat in de registratie bepaalde objecten concreet worden afgebakend en van een unieke aanduiding voorzien. Het zijn deze objecten waaraan vervolgens de te registreren gegevens worden gekoppeld. In de Basisregistratie Gebouwen worden daarbij vier objecten onderscheiden: Pand, Verblijfsobject, Ligplaats en Standplaats.
Laatst bijgewerkt
2020-05-13, 22:00
Keywords
adres, bag, gebouw, gebouwen, ligplaats, nummeraanduiding, pand, standplaats, verblijfsobject, woonplaats
LODStars
5
Tijddekking
2011-07-01 t/m 
Versie
1.2
Gegevens over de aanbieder
Registratiehouder
Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Rechten en zichtbaarheid
Toegangsrechten
Publiek
Relaties en verwijzingen
Contactpunt
bag@kadaster.nl
Gerelateerde bron
NationaalGeoregister.nl