Begrip   Authentiek Inkomen

Definitie
Het authentieke inkomensgegeven is het inkomen zoals dit is vastgesteld binnen de Basisregistratie Inkomen, dit kan bestaan voor de niet beschreven personen uit het belastbaar jaarloon en bij de beschrevenen uit het verzamelinkomen over het gevraagde belastingjaar.
Toelichting
In artikel 21 tot en met 21k van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) zijn de bepalingen over de Basisregistratie Inkomen (BRI) opgenomen. Artikel 21 definieert het inkomensgegeven (verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon). Artikel 21a bepaalt dat het inkomensgegeven authentiek is en dat naast dit gegeven authentieke gegevens uit andere basisregistraties kunnen worden opgenomen in de BRI. In artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Awr is bepaald dat de algemene gegevens over een persoon in de GBA zijn opgenomen.
Authentiek
Ja
Eigenaar
De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de Basisregistratie Inkomen (BRI).
Herkomst
Vastgesteld door Belastingdienst.
Populatie
Circa 13 miljoen burgers.
Kwaliteit
Op basis van artikel 21h Awr kan de afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij door de Belastingdienst verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie Inkomen onder opgaaf van redenen melden bij de inspecteur. Naast deze terugmeldprocedure kent de Belastingdienst interne processen om de kwaliteit van het geleverde Authentiek Inkomens Gegeven te waarborgen.
Onderliggende gegevenselementen