Gegevenselement   Authentiek Inkomen Gegeven

Definitie
Het authentieke inkomensgegeven is het inkomen zoals dit is vastgesteld binnen de Basisregistratie Inkomen, dit kan bestaan voor de niet beschreven personen uit het belastbaar jaarloon en bij de beschrevenen uit het verzamelinkomen over het gevraagde belastingjaar.
Authentiek
Ja
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Belastingdienst
Herkomst
Verzamelinkomen; Belastbaar loon
Populatie
Circa 13 miljoen burgers.
Kwaliteit
Op basis van artikel 21h Awr kan de afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij door de Belastingdienst verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie Inkomen onder opgaaf van redenen melden bij de inspecteur. Naast deze terugmeldprocedure kent de Belastingdienst interne processen om de kwaliteit van het geleverde Authentiek Inkomens Gegeven te waarborgen.
Toegankelijkheid
Er zijn beperkingen/voorwaarden verbonden aan het raadplegen/gebruiken van dit gegevenselement. Autorisatie is benodigd voor personen, wettelijke grondslag voor afnemers.