Begrip   AdresseerbaarObject

Definitie
Een ligplaats, verblijfsobject of standplaats.
Toelichting
Veralgemenisering van specifiekere lokatie soorten, Standplaats, Ligplaats en Verblijfsobject.
Authentiek
Nee
Eigenaar
BAG
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest