Begrip   GeregistreerdPersoon

Definitie
Een GeregistreerdPersoon is natuurlijk persoon die is geregistreerd in de Basisregistatie Kadaster. Het betreft of een ingezetene of een niet ingezetene.
Toelichting
Een Geregistreerd persoon heeft in principe een BSN. Dit is zo wanneer de persoon in de BRP bekend is. Geregistreerde personen zonder BSN zijn niet geregistreerd in de BRP c.q. worden alleen in de BRK geregisteerd.
Voor het Kadaster is het verschil tussen ingezetene en niet-ingezetene niet relevant, behalve voor de inschrijvingseis dat een niet ingezetene domicilie moet kiezen in Nederland. Een geregistreerd persoon is een niet ingezetene in de BRP als deze een AdresBuitenland heeft als woonlocatie.
(In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) staan de persoonsgegevens van mensen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met Nederland hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die in het buitenland wonen, maar een pensioen uit Nederland ontvangen. Ook mensen die korter dan vier maanden in Nederland verblijven, kunnen zich inschrijven in deze registratie. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de RNI. )
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
BRK
Populatie
Zie NatuurlijkPersoon
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest