Begrip   Ligplaats

Definitie
Een Ligplaats is een formeel door de gemeenteraad als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.
Toelichting
Zie BAG.
Het begrip ligplaats is onderdeel van de BAG en niet van de BRK maar kan, wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd.
Authentiek
Nee
Eigenaar
BRK
Herkomst
BAG
Populatie
nvt
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest
Onderliggende gegevenselementen