Begrip   Mandeligheid

Definitie
Mandeligheid is het ontstaan van een gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, van eigenaars van twee of meer erven, doordat de bestemming van het gemeenschappelijk nut is vastgelegd in een tussen de eigenaars opgemaakte notariƫle akte en dat deze akte is ingeschreven in de openbare registers.
Toelichting
Gerechtigden van 1 of meer onroerende zaken (de hoofdzaken) hebben gezamenlijk recht op een andere onroerende zaak (de mandelige zaak), waarbij:

* Zakelijke rechten op 1 of meer onroerende zaken bestemd zijn tot mandeligheid (tot algemeen nut) verklaard.
* Andere onroerende zaken (de hoofdzaken) een aandeel in die mandeligheid omvat.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
Een ter inschrijving aangeboden stuk dat is ingeschreven in het openbaar register van het Kadaster.
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest
Onderliggende gegevenselementen