Begrip   NatuurlijkPersoon

Definitie
Een natuurlijk persoon is een mens als subject en drager van rechten en plichten.
Toelichting
Waar een mens een biologisch wezen is, wordt met een natuurlijk persoon diezelfde mens bedoeld, maar dan vanuit een juridisch perspectief.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
BRK
Populatie
Natuurlijke personen die als tenaamgestelde of betrokkene gerelateerd zijn aan een tenaamstelling van een zakelijk recht of een zekerheidstelling hebben.
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest