Begrip   Objectlocatie

Definitie
Een Objectlocatie is een Objectlocatie Binnenland of een Objectlocatie Buitenland.
Toelichting

Een woonlocatie (waar een persoon woont/gevestigd is) kan een binnenlandse locatie of een buitenlandse locatie zijn.
ObjectLocatie is abstract.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
Een ter inschrijving aangeboden stuk dat is ingeschreven in het openbaar register van het Kadaster
Populatie
Woonlocaties van (niet)natuurlijke personen die in de BRK worden geregistreerd.
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest