Begrip   ObjectlocatieBinnenland

Definitie
Een Objectlocatie Binnenland is een adres binnen nederland.
Toelichting
Een Objectlocatie Binnenland is gemodelleerd als een BAGadres.

In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van een ObjectlocatieBinnenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BAG-gegevens. In uitzonderlijke situaties kunnen de BAG-gegevens niet worden overgenomen. Dergelijke situatie worden teruggemeld aan de BRP.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
Een ter inschrijving aangeboden stuk dat is ingeschreven in het openbaar register van het Kadaster
Populatie
Alle binnenlandse adressen die in de BRK worden geregistreerd.
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest