Begrip   ObjectlocatieBuitenland

Definitie
Een Objectlocatie Buitenland is een adres buiten Nederland.
Toelichting
Als het Kadaster van BRP een mutatiemelding krijgt met enkel een land, dan wordt dat geregistreerd als adresBuitenland. Als een koppeling met het BRP niet mogelijk is dan is het adresnummer niet gevuld en is het een KadasterAdresbuitenland.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
Een ter inschrijving aangeboden stuk dat is ingeschreven in het openbaar register van het Kadaster.
Populatie
Alle buitenlandse adressen die in de BRK worden geregistreerd.
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest