Begrip   Persoon

Definitie
Een persoon is een Natuurlijk persoon of een Niet Natuurlijk persoon.
- Een natuurlijk persoon is een individueel menselijk wezen (NEN 1888)
- Een niet natuurlijk persoon is een bedrijf of een rechtspersoon

Eén persoon kan verschillende rollen hebben. Een persoon kan bijvoorbeeld eigenaar zijn van een onroerende zaak, een hypotheekhouder van een Hypotheek, als partner betrokken bij de verkrijging van een recht, etc.

BRK gebruikt de gegevens van personen uit andere basisregistraties GBA, NHR, of RNI. Daarnaast kent het Kadaster gegevens van personen die niet als authentiek zijn opgenomen in andere basisregistraties.
In totaal worden vijf soorten personen onderscheiden:
- Ingezetene. Een ingezetene is een natuurlijk persoon die is geregistreerd bij GBA en die een BSN heeft. De attributen zijn gedefinieerd in de Catalogus GBA.
- Niet ingezetene. Een natuurlijk persoon die geen ingezetene in Nederland is (in de toekomst: geregistreerd bij RNI). Er is nog geen Catalogus RNI. BRK hanteert voorlopig de attributen van KAD natuurlijk persoon, aangevuld met gegevens omtrent de nationaliteit.
- KAD natuurlijk persoon. een natuurlijk persoon die noch bij GBA, noch bij RNI geregistreerd staat.
- Rechtspersoon. Een Nederlands rechtspersoon die geregistreerd is bij de NHR. De attributen zijn gedefinieerd in de Catalogus NHR.
- KAD niet natuurlijk persoon. Een rechtspersoon die niet bij de NHR geregistreerd staat.

De regels voor levering zijn dus als volgt.
Natuurlijke personen:
- wanneer de persoon een BSN heeft: Ingezetene
- wanneer de persoon een buitenlands adres heeft: NietIngezetene
- in alle andere gevallen KADNatuurlijkPersoon (restcategorie)
Niet Natuurlijke personen:
- wanneer de persoon een FI-nummer (bedrijvennummer) heeft: Rechtspersoon
- wanneer van de persoon het FI-nummer niet bekend is: KADNietNatuurlijkPersoon
Toelichting
BRK gebruikt de gegevens van personen uit andere basisregistraties GBA, NHR, of RNI. Daarnaast kent het Kadaster gegevens van personen die niet als authentiek zijn opgenomen in andere basisregistraties. In totaal worden vijf soorten personen onderscheiden: (1) Ingezetene. Een ingezetene is een natuurlijk persoon die is geregistreerd bij GBA en die een BSN heeft. De attributen zijn gedefinieerd in de Catalogus GBA. (2) Niet ingezetene. Een natuurlijk persoon die geen ingezetene in Nederland is (in de toekomst: geregistreerd bij RNI). Er is nog geen Catalogus RNI. BRK hanteert voorlopig de attributen van KAD natuurlijk persoon, aangevuld met gegevens omtrent de nationaliteit. (3) KAD natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon die noch bij GBA, noch bij RNI geregistreerd staat. (4) Rechtspersoon. Een Nederlands rechtspersoon die geregistreerd is bij de NHR. De attributen zijn gedefinieerd in de Catalogus NHR. (5) KAD niet natuurlijk persoon. een rechtspersoon die niet bij de NHR geregistreerd staat.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
BRK
Populatie
Natuurlijke of niet natuurlijke personen die als tenaamgestelde of betrokkene gerelateerd zijn aan een tenaamstelling van een zakelijk recht of een zekerheidstelling hebben.
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest