Begrip   PostbusLocatie

Definitie
Een Postbus Locatie is de aanduiding van de locatie van een postbus waar een persoon post wenst te ontvangen. Een postbusaanduiding bestaat uit een woonplaatsnaam, postcode en postbusnummer.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
Een ter inschrijving aangeboden stuk dat is ingeschreven in het openbaar register van het Kadaster
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest
Onderliggende gegevenselementen