Begrip   Rechtspersoon

Definitie
Een Rechtspersoon is een rechtssubject die zelfstandig drager is van rechten en met een natuurlijk persoon gelijk staat, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.
Toelichting
De BRK bevat de rechtspersonen die genoemd zijn ter inschrijving aangeboden stuk.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
BRK
Populatie
Zie: NietNatuurlijkPersoon
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest
Onderliggende gegevenselementen