Begrip   Verblijfsobject

Definitie
Een Verblijfsobject is de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.
Toelichting
Zie BAG.
Het begrip verblijfsobject is onderdeel van de BAG en niet van de BRK maar kan, wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd.
Authentiek
Nee
Eigenaar
BRK
Kwaliteit
zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster..nl/kwaliteitshandvest
Onderliggende gegevenselementen