Begrip   Woonplaats

Definitie
Een Woonplaats is een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen gedeelte van het gemeentelijk grondgebied.
Toelichting
In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
Een ter inschrijving aangeboden stuk dat is ingeschreven in het openbaar register van het Kadaster
Kwaliteit
zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster..nl/kwaliteitshandvest
Onderliggende gegevenselementen