Begrip   ZakelijkRecht

Definitie
Zakelijk Recht is in de BRK een zakelijk recht een recht dat samenhangt met een kadastraal object.
Toelichting
In afwijking van de definitie van het juridisch begrip Zakelijk recht is in de BRK een zakelijk recht een recht dat samenhangt met een kadastraal object.
Bovendien worden de volgende rechten afwijkend geregistreerd:
het Recht van hypotheek (samen met een beslag) vermeld als een Zekerheidstelling bij een kadastraal object.
Een erfdienstbaarheid vermeld als een Aantekening bij kadastrale objecten
Een appartementsrecht opgenomen als een Kadastraal object.
Een zakelijk recht in de BRK betreft: eigendom
Beperkte rechten: Recht van erfpacht, Recht van opstal, Recht van vruchtgebruik, Recht van gebruik en bewoning),
rechten van voor 1992 (beklemrecht en zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht)
oud vaderlandse rechten (bijv. visrechten, grondrente enz)
Zakelijk optierecht bij luchtvaartuigen
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
Een ter inschrijving aangeboden stuk dat is ingeschreven in het openbaar register van het Kadaster
Populatie
ntb
Kwaliteit
zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster..nl/kwaliteitshandvest
Onderliggende gegevenselementen