Begrip   Adres buitenland

Definitie
Het door de ingeschrevene bij emigratie opgegeven verblijfadres in het buitenland dan wel het door de niet-ingezetene bij inschrijving opgegeven woonadres in het buitenland dan wel het door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) verstrekte woonadres in het buitenland dan wel het door de ingezetene opgegeven land van waaruit hij zich in Nederland gevestigd heeft.
Toelichting
Het feitelijke woonadres in het buitenland kan afwijken van het geregistreerde adres.
Wetgeving
Eigenaar
De minister van BZK dan wel de gemeenten van inschrijving.
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of opgave door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) of de minister van BZK.
Populatie
Personen die in Nederland verbleven hebben dan wel als niet-ingezetene zijn ingeschreven dan wel in Nederland verblijven.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.