Begrip   Briefadres in Nederland

Definitie
Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon (de briefadreshouder) bereikbaar is als hij gebruik heeft gemaakt van het recht op een briefadres.
Toelichting
Alle personen die in Nederland verblijven en ingezetene zijn hebben of een woonadres of een briefadres. Een briefadres is het woonadres van een andere, in Nederland verblijvende persoon (de briefadresgever), die zorg draagt dat mededelingen en post de briefadreshouder bereiken.
Wetgeving
Eigenaar
Gemeente van inschrijving.
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of BAG of gemeenten van inschrijving of Post NL.
Populatie
Personen die in Nederland verblijven en een briefadres hebben.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.