Begrip   Kind

Definitie
Kinderen van de persoon waar de Persoonslijst (PL) bij hoort.
Toelichting
Van elk kind zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen. Bij personen waarvan de persoonslijst op 01-10-1994 formeel is ontstaan, geldt dat alleen de gegevens van kinderen die voor 01-01-1966 zijn geboren, altijd voorkomen.
Wetgeving
Eigenaar
Gemeente van inschrijving.
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of brondocumenten.
Populatie
Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn. Niet levend geboren kinderen en kinderen die al zijn overleden bij het ontstaat van de persoonslijst behoren niet tot de populatie.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.