Gegevenselement   A-nummer persoon

Definitie
Het administratienummer van de persoon, bedoeld in de Wet BRP.
Authentiek
Nee
Wetgeving
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK
Herkomst
Gemeente van inschrijving.
Populatie
Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel als niet-ingezetene zijn ingeschreven.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.
Toegankelijkheid
Autorisatie
Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP.