Gegevenselement   Aanduiding bijzonder Nederlanderschap persoon

Definitie
Een aanduiding die of aangeeft dat de persoon behandeld wordt als Nederlander, of dat door de rechter is vastgesteld dat de ingeschrevene niet de Nederlandse nationaliteit bezit.
Authentiek
Ja
Wetgeving
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK
Herkomst
Brondocumenten.
Populatie
Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel als niet-ingezetene zijn ingeschreven.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.
Toegankelijkheid
Autorisatie
Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP.