Gegevenselement   Adellijke titel/predikaat persoon

Definitie
Een code, opgenomen in de Tabel Adellijke titel/predikaat, die aangeeft welke titel of welk predikaat behoort tot de naam (bij adellijke titel geslachtsnaam, bij predikaat voornaam) van de persoon.
Authentiek
Nee
Wetgeving
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK
Herkomst
Brondocumenten.
Populatie
Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel als niet-ingezetene zijn ingeschreven.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.
Toegankelijkheid
Autorisatie
Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP.