Gegevenselement   Geboorteplaats persoon

Definitie
Een code, opgenomen in de Gemeententabel, die aangeeft in welke gemeente de persoon is geboren of een buitenlandse plaats die aangeeft waar de persoon is geboren of een plaatsbepaling, die aangeeft waar de persoon is geboren.
Authentiek
Ja
Wetgeving
Bovenliggend begrip
Eigenaar
Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK
Herkomst
Brondocumenten.
Populatie
Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel als niet-ingezetene zijn ingeschreven.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.
Toegankelijkheid
Autorisatie
Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: Gegevensverstrekking uit de BRP.