Begrip   Ouder

Definitie
De ouders van de persoon waar de Persoonslijst (PL) bij hoort.
Toelichting
Van elke ouder zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen en de gegevens over het moment dat de ouder ouder van de persoon is geworden.
Wetgeving
Eigenaar
Gemeente van inschrijving.
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of brondocumenten.
Populatie
Ouders van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.